O nas

Przedsiębiorstwo Usługowe "BUD-MEL" Draus Stanisław świadczy usługi na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz przedsiębiorców – w zdecydowanej większości na podstawie wygranych przetargów. W swojej działalności wkracza systematycznie na rynek usług podwykonawczych dużych firm budowlanych na terenie województwa podkarpackiego. 

Specyfika rynku usług budowlanych wymaga wysokiej precyzji i profesjonalizmu wykonawstwa, dlatego doświadczenie kadry zarządzającej firmą BUD-MEL w zakresie koordynacji i kierowania pracami melioracyjno-budowlanymi, dowodzi o wysokiej jakości usług, co znajduje też potwierdzenie w uzyskanych referencjach tak prestiżowych instytucji jak:

  • Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych,
  • Urząd Gminy i Miasta Strzyżów,
  • Miejskie Przedsiębiorstwo Dróg i Mostów,
  • Urząd Gminy Czudec,
  • i wiele innych.

Obecnie, silna marka firmy BUD-MEL, jej rozpoznawalność stwarza perspektywy zacieśnienia obecnej współpracy oraz pozyskania nowych klientów szczególnie w kontekście wciąż udoskonalanych usług.

Firma posiada potencjał techniczny i kompetencyjny do skutecznego konkurowania o zlecenia na prace melioracyjno-budowlane – o czym świadczy efektywne funkcjonowanie na rynku oraz 30-letnie doświadczenie właściciela firmy w branży melioracyjno-budowlanej.

Firma BUD-MEL jest atrakcyjnym oferentem na rynku przetargowym, ponieważ gwarantuje kompleksowe wykonanie inwestycji bez konieczności współpracy z kilkoma podwykonawcami. Rozwój firmy jest naturalną konsekwencją obecności na rynku usług budowlanych i inżynierskich. Gwarantem jakości wykonywanych usług jest obecna grupa usatysfakcjonowanych klientów indywidualnych i instytucjonalnych.

W swojej praktyce opieramy się na sprawdzonych sposobach promowania swojej działalności poprzez rzetelne wykonawstwo i zbieranie pozytywnych referencji od dotychczasowych klientów.