Oferta

Firma BUD-MEL, jako wykonawca robót w zakresie gospodarki wodnej i melioracyjnej specjalizuje się w małych i średnich projektach budowlanych. W ofercie firmy znajdują się następujące usługi:

  • regulacja rzek i potoków,
  • wykonawstwo i remonty budowli wodnych,
  • usuwanie skutków powodzi w korytach rzek,
  • konserwacja cieków wodnych oraz prace odwodnieniowe,
  • usługi odwodnieniowe i zabezpieczające przy modernizacji i budowie infrastruktury drogowej,
  • usługi na rzecz indywidualnych inwestorów w sektorze budownictwa jednorodzinnego w zakresie specjalistycznych robót ziemnych, takich jak: wykopy fundamentowe, niwelowanie terenu, drenaże placów i budynków, przyłącza mediów.

Nasze usługi wykonywane są na najwyższym poziomie, z zachowaniem standardów jakościowych, a realizowane prace i roboty cechują się terminowością wykonania.