rz. Wisłok

Inwestor:Firma REMOST - wykonawca mostu na rz. Wisłok w ciągu drogi powiatowej Dobrzechów-Wysoka Strz.
Rodzaj usługi:

Zabezpieczenie brzegów rz.Wisłok w obrębie mostu