"Gwoźnica" w m. Wyżne, Połomia, Baryczka, Niebylec

Inwestor:Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie
Rodzaj usługi:

Usuwanie szkód powodziowych na potoku