"Kopytko" w m. Pstrągowa

Inwestor:Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie
Rodzaj usługi:

Usuwanie szkód powodziowych na potoku