Czudec-Grobla w m. Czudec;

Inwestor:Gmina Czudec
Rodzaj usługi:

Zabezpieczenie skarpy drogi gminnej przy potoku