Czudec

Inwestor:Gmina Czudec
Rodzaj usługi:

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - odbudowa oraz remont skarp i budowli na drogach gminnych w gmine Czudec