droga powiatowa w m. Wyżne

Inwestor:Powiatowy Zarząd Dróg w Strzyżowie
Rodzaj usługi:

Remont odcinka drogi powiatowej Czudec-Wyżne, polegający na przebudowie przepustu Ø 800 oraz zabezpieczeniu skarp korpusu drogowego w m. Wyżne