droga powiatowa w m. Wysoka Strzyżowska

Inwestor:Powiatowy Zarząd Dróg w Strzyżowie
Rodzaj usługi:

Remont odcinka drogi powiatowej Węglówka-Wysoka Strzyżowska