droga powiatowa w m. Nowa Wieś

Inwestor:Powiatowy Zarząd Dróg w Strzyżowie
Rodzaj usługi:

Remont odcinka drogi powiatowej Bystrzyca -Nowa Wieś w m. Nowa Wieś